Logistické centrum

Logistické centrum

Rýchla, spoľahlivá a bezpečná platforma, ktorá umožňuje optimalizovať skladové a doručovacie riešenia

Spravujeme širokú škálu logistických operácií:

  • Jednorazové obaly navrhnuté podľa technických charakteristík komponentov a výrobných obmedzení
  • Koordinácia tokov v dodávateľskom reťazci
  • Spolupráca s dodávateľmi
  • Kontrola kvality
  • Označovanie
  • Sekvenčné toky, Just In Time (JIT) dodávky
  • Optimalizácia a riadenie colných operácií
  • Doručenie cez noc a cez deň v krajinách ako Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko.
  • a ďalšie.

V našom logistickom centre na Slovensku môžete ťažiť z našich odborných znalostí, technologických nástrojov a špecializovaných alebo zdieľaných logistických riešení.