Naše aktivity

Staňte sa súčasťou tímu Emil Frey

Spojte vašu budúcnosť s nami. Emil Frey Slovensko je stabilnou spoločnosťou v oblasti automotive a výhradným dovozcom štyroch svetových úspešných značiek, partner v oblasti mobility pre fyzické osoby i spoločnosti. Úspech je možné dosiahnuť iba pomocou vysoko kvalifikovaných a angažovaných ľudí, a preto pripisujeme veľký význam rozvoju a napredovaniu našich zamestnancov.

Voľné pracovné miesta:

Aktuálne nie sú k dispozícii žiadne pracovné miesta.